Simon silhouetted against the sky on Apollo Tucker

Route

Apollo Tucker, 5.11-

Location

Adirondacks, Huckleberry Mountain (map)

Person(s)

Simon silhouetted against the sky on Apollo Tucker